Der er i stigende grad fokus på antal og intensitet i de strafferetlige sanktioner over for virksomhederne og deres ansvarlige personer. Derfor skal virksomheder i disse år forholde sig til komplekse regelgrundlag og herunder til en strafferetlig sigtelse eller tiltale rettet mod ansatte, ledelse eller virksomheden selv. Dette gælder bl.a. i forhold til antikorruption, hvidvask og virksomhedskriminalitet i bredere forstand.

Vi rådgiver bl.a. vores klienter omkring anti-hvidvaskreglerne, anti-korruptionsregler, eksportforbud og embargoregler i international handel, selskabsretlige forbud i forhold til ulovlig selvfinansiering samt insolvensretlige problemstillinger – herunder reglerne omkring skyldnersvig, mandatsvig og bedrageri.