Helle Feldborg

Helle har mange års erfaring som advokatsekretær og bobehandler indenfor insolvensretten og håndterer alle typer konkursboer, herunder boer med fast ejendom, tvangsauktioner mv.

Helle har endvidere stor erfaring med administrationsopgaver, herunder advokatbogholderi mv.

Kontakt