Lena Jeanette Henk

Lena Jeanette Henk er bobehandler med speciale i likvidations- og konkursbobehandling. Herudover har hun stor erfaring med arbejds- og ansættelsesret, planlægning og udarbejdelse af undervisningsmateriale samt diverse administrative opgaver.

Kontakt