Signe Juulskov Poulsen

Signe Juulskov Poulsen er specialist i ansættelsesret og proces. Hun har gennem mange år som advokat og flere år som in-house rådgiver hjulpet både private og offentlige arbejdsgivere, direktører og ledende medarbejdere.

Derfor kan Signe tilbyde løsningsorienteret og fleksibel rådgivning, der trækker på en solid praktisk erfaring inden for både privat og offentlig ansættelsesret og øvrige HR-relaterede forhold.

Signes baggrund giver hende mulighed for at yde både juridisk rådgivning på højeste faglige niveau og professionel sparring, der inddrager de kommercielle, strategiske og organisatoriske hensyn, der kan være afgørende for at finde den rigtige løsning.

Herudover har Signe betydelig erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser, tjenstlige forhør og andre større undersøgelser, ligesom hun har fungeret som bisidder i forbindelse hermed.

Signe beskæftiger sig også med kontrakter, erstatning og privatret.

Signe er en erfaren procedør og har gennem mange år repræsenteret klienter i både by- og landsret, faglig voldgift og nævn.

Endelig er Signe en erfaren og værdsat underviser.

Kontakt