Fast ejendom
Vi har gennem insolvensretten og privatretten stor erfaring med generel og specialiseret rådgivning om fast ejendom. Vi rådgiver bl.a. om køb og salg af fast ejendom og berigtigelse af handler, udlæg i fast ejendom, tvangsauktion, brugelig pant og panthaverregnskaber.

Ansættelsesret
Vi rådgiver bestyrelser, direktører og ledende medarbejdere i forbindelse med indgåelse og ophør af direktør- og ansættelseskontrakter. Herudover bistår vi virksomheder med gennemførelse af interne advokatundersøgelser, hvis der fx opstår mistanke om uregelmæssigheder bl.a. i forbindelse med whistleblower-meddelelser.

Skatteret
Vi har stor praktisk erfaring med at rådgive om skatteretlige problemstillinger i forbindelse med f.eks. dødsbobehandling, generationsskifte og i forbindelse med konkurs og rekonstruktion. Derudover bistår vi både privatpersoner og selskaber i tvister mod SKAT.

Internationale forhold
Vi har gennem mangeårigt engagement i bl.a. den europæiske advokatorganisation CCBE og gennem deltagelse i European Law Institute opbygget et godt internationalt netværk af udenlandske advokater og jurister, herunder professorer, som vil kunne bistå vores klienter lokalt. Dermed sikrer vi den bedst mulige specialviden, kvalitet og omkostningseffektive løsning, når det drejer sig om udenlandske juridiske problemstillinger.