Om os

Det er simpelthen ikke muligt at lovgive om alting.
Derfor er det også vigtigt, at jurister har en etisk holdning,
så de kan gå ind og rådgive klienterne der, hvor der ingen love er,
og ingen love bør være.

SYS ROVSING

Vores filosofi

Vi har mangeårig erfaring fra store kontorer, men fælles værdier og ambitioner har ført os sammen i kontorfælleskabet mellem Rovsing Advokater P/S og Gammeljord Advokater ApS. Siden opstarten er fællesskabet blevet udvidet, så vi nu omfatter flere advokatvirksomheder, drevet af samme værdisæt.

Klientrelationen er central for vores virke, og vi yder den bedst mulige rådgivning ud fra den individuelle klients personlige og/eller kommercielle situation. Som advokater er vi klienternes betroede rådgivere. Vi sælger ikke standardydelser, men derimod specialiseret, individuel rådgivning, der forudsætter en oprigtig interesse i vores klienters situation.

 

Vi har alle betydelig erfaring med at gå i retten og bruger den proaktivt i de løsninger, vi udarbejder for vores klienter. Vi er pragmatiske og nærværende – vi løser problemer ud fra, hvad såvel juraen som klientens behov tilsiger.

Vores arbejde er båret af engagement og arbejdsglæde. Vi er hele mennesker, der også er engagerede uden for kontoret; vi bliver ganske enkelt bedre advokater og rådgivere af også at deltage i samfundet omkring os og i vores familieliv.