Vores hovedområder

Insolvensret

Vi håndterer alle aspekter af insolvensbehandling og rådgivningsopgaver i forbindelse med rekonstruktion, konkurs, kreditorers retsstilling og retssag

Private Clients

Vi har omfattende erfaring med at rådgive alle typer klienter inden for private forhold, deres erhvervsforhold og samspillet mellem de to.

Proces

Vi er et proceskontor og har stor erfaring med at gå i retten. Den erfaring kommer os, og ikke mindst vores klienter, til gode.

Fonde

Vi har stor erfaring med at bistå fonde i egenskab af bestyrelsesmedlem og som ekstern rådgiver. Vi rådgiver bredt om alle fondsretlige forhold.

Compliance

Vi rådgiver advokater og andre klienter omkring anti-hvidvaskreglerne, anti-korruptionsregler, eksportforbud og embargoregler i international handel.

Andre fagområder

Vi er højt specialiseret inden for vores respektive fagområder, men vi yder også rådgivning inden for en række øvrige områder.

fagomraader