Vi har betydelig erfaring og ekspertise inden for alle områder af insolvensretten. Som kurator har vi behandlet nogle af de største og mest komplicerede konkursboer, og vi har ydet rådgivning til kriseramte virksomheder, långivere og andre kreditorer med komplekse problemstillinger – både nationalt og internationalt.

Vi tilbyder bl.a. bistand inden for:

• Rekonstruktion og omstrukturering
• Tvangsopløsning
• Akkord
• Konkurs
• Solvent likvidation
• Kreditorpositioner
• Tvangsfuldbyrdelse af sikkerheder
• Retssagsførelse inden for alle aspekter af insolvensretten, herunder omkring omstødelse og erstatning

Anne Birgitte Gammeljord er antaget som en af de faste medhjælpere ved Sø- og Handelsretten. Hun varetager i den forbindelse på anmodning fra retten opgaver som kurator og likvidator i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber.