Vi yder bl.a. rådgivning om generationsskifte, testamenter, ægtepagter, skilsmisser, arveforhold og dødsbobehandling samt selskabsretlige og skatteretlige problemstillinger forbundet hermed. Vi fører desuden retssager inden for disse områder og bistår i komplekse sager vedrørende betydelige værdier.

Vi er anerkendt for vores erfaring og høje faglighed på området og har autorisation som bobestyrer og bobehandler. Vi lægger vægt på at deltage aktivt i udviklingen af vores fagområder ved undervisning og deltagelse i faglig debat, fx gennem indlæg i fagtidsskrifter og deltagelse i bestyrelsesarbejde i faglige sammenslutninger.

Vi har omfattende erfaring med rådgivning om privatretlige forhold i internationale sager, herunder international arve- og familieret. Desuden har vi et vidtforgrenet netværk af internationale kontakter at trække på i løsningen af sådanne sager. Vi bistår blandt andet i sager om børnebortførelse og komplicerede sagskomplekser med udenlandske aktiver, hvor flere landes lovgivning kan være i spil.

Vi påtager os gerne komplekse sager, hvor vi arbejder sammen med klientens øvrige rådgivere, sædvanligvis revisorer og andre virksomhedsrådgivere.