Vi rådgiver om fondsretlige forhold, herunder i forbindelse med stiftelse af fonde, planlægning og gennemførelse af generationsskifter, fortolkning og ændring af vedtægter, uddelingspolitik, god fondsledelse og skatteretlige problemstillinger.

Blandt vores klienter er en række store danske fonde.

Vi fungerer som bestyrelsesmedlemmer i større danske og internationale fonde, og vores fondsafdeling bistår endvidere med administration af en række danske fonde.

De fonde, som Fondsafdelingen administrerer hos Rovsing & Gammeljord er underlagt Databeskyttelsesloven, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning.

Når der indsendes ansøgning til de fonde, der administreres hos Rovsing & Gammeljord, skal der sammen med ansøgningen gives samtykke til, at Fondsafdelingen kan behandle de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen, og at disse kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandling af ansøgningen. Samtykkeerklæring – som skal anvendes ved alle ansøgninger – kan hentes her: Samtykkeerklæring.

Der henvises i øvrigt til Rovsing & Gammeljords til enhver tid gældende Privatlivspolitik.