Vi er et proceskontor, og vi har stor erfaring med at gå i retten. Den erfaring skaber bedre løsninger for vores klienter. Vi tænker fremad og overvejer altid, hvordan retten vil se på den valgte løsning. Det er vores erfaring, at den bedste måde at undgå en retssag på, er at forvente den og forberede sig bedst muligt fra start.

Når løsningen er gennemtænkt, er det lettere at løse en senere konflikt på andre måder end ved retssager. Vi deltager i alternativ konfliktløsning i form af retsmægling og mediation, når det giver mening for klienten. Flere af vores advokater er uddannede mediatorer. Vi arbejder for løsninger i klientens interesse og lægger vægt på, at løsningen – ud over at være juridisk velfunderet – også tager hensyn til klientens forretningsmæssige, personlige og familiemæssige kontekst. Vi er ordentlige og saglige – også når konflikten bliver optrappet.

Vi er erfarne bistandsadvokater i forbindelse med undersøgelseskommissioner, og vi repræsenterer klienter i såvel administrative instanser som for byretten, landsretterne, Højesteret og internationale tribunaler.