Anne Mette Bruun

Anne Mette Bruun har mange års erfaring med administration og ledelse af en lang række almenvelgørende og almennyttige fonde, såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende.

Hun har i denne egenskab erhvervet et indgående kendskab til såvel fondsretlige som økonomiske forhold og til de mangeartede opgaver og problemstillinger, der knytter sig til drift og administration af en fond og til den bedst mulige bistand til en fondsbestyrelse.

Kontakt