Carina Gøthche Knudtzon

Carina er personlig assistent for Sys Rovsing og arbejder i øvrigt med hele det privatretlige område. Carina arbejder således som dødsbobehandler og med skilsmisser, børnesager, testamenter og ægtepagter.

Ud over den almindelige sagsbehandling løser hun en lang række opgaver, som naturligt opstår som følge af sagernes karakter. Hun har en stor del af den daglige klientkontakt og bruger en del tid på f.eks. at ledsage klienter hos statsforvaltningen, at arrangere fremvisning og på overdragelse af fast ejendom.

Kontakt