Mette Sheraz Rovsing

Mette Sheraz Rovsing beskæftiger sig med privatret, fonde og skat og rådgiver inden for disse områder. Mette er en erfaren procedør og repræsenterer klienter i tvister for såvel administrative instanser som for byretten, landsretterne og Højesteret.

Mette har hos Kammeradvokaten ført en lang række sager for Skatteministeriet, ligesom hun tidligere har været rådgiver for SKAT inden for blandt andet Transfer Pricing. Hun har indgående erfaring med problemstillinger, der vedrører offentlige myndigheder og god forståelse for dialogen med disse. Desuden beskæftiger hun sig med internationale forhold inden for såvel privatretten som skatteretten.

Kontakt